top of page
gregoriou_edited.jpg

Fr. Mikael Fälthammar översätter
Arkimandrit Georgios: Tre förutsättningar för sunt andligt liv

Följande korta stycke är ett utdrag ur arkimandrit Georgios korta bok Experiences of the Grace of God (s. 21-23) som handlar om just sanna och genuina andliga erfarenheter enligt den Ortodoxa Kyrkans heliga tradition. Arkimandrit Georgios var igumen på klostret Gregoriou på Athosberget, och dog 2014. Texten ger på ett utmärkt sätt uttryck för ortodox kristen andlighet.
Förutsättningar för autentisk erfarenhet av Guds nåd

 

Vi ska nu undersöka förutsättningarna som försäkrar oss om att de olika [andliga] erfarenheter vi har är autentiska och inte falska.

Den första förutsättningen är att vi måste leva i omvändelse. Om vi inte omvänder oss från våra synder och inte renar oss från våra lidelser kan vi inte skåda Gud. Vår Herre säger ju i saligprisningarna: ”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud” (Matt 5:8). Ju mer en människa renas från lidelserna, omvänder sig och återvänder till Gud, desto bättre kan hon skåda och erfara honom.

Det är ett misstag att söka och ta emot erfarenheter av Gud på konstgjord väg och med metoder som heretikerna använder, hinduer och yogis. Dessa erfarenheter är inte av Gud. De är frammanade på psykologisk väg.

De heliga fäderna lär oss: ”Ge blod och ta emot ande”. Det vill säga, om du inte ger av ditt hjärtas blod genom omvändelse, bön, fasta och genom all andlig kamp, kan du inte ta emot den Helige Andes nåd.

Sanna andliga erfarenheter ges till dem som i ödmjukhet inte ber om dem. Istället ber de Gud om omvändelse och frälsning. Sanna andliga erfarenheter ges till dem som är ödmjuka och säger, ”Min Gud, jag är inte värdig att ha dylika erfarenheter. Jag är inte värdig att ta emot sådana andliga gåvor. Jag är inte värdig att så påtagligt erfara din nåd, gudomlig och himmelsk tröst och andlig njutning.” De som i högmod ber Gud att få sådana erfarenheter kommer dock inte får erfara äkta och autentiska sådana. Tvärtom kommer djävulen ta tillfället i akt och ge dem falska och djävulska erfarenheter på grund av deras högmod. Således är den andra förutsättningen för autentiska erfarenheter av Guds nåd ödmjukhet.

Den tredje förutsättningen som är nödvändig för att ta emot sanna andliga erfarenheter är att vara i Kyrkan och inte skild från henne. Om vi lever skilda från Kyrkan kommer djävulen föra oss bort och vilse. Om ett får skiljs från hjorden kan vargen döda det med lätthet. Säkerhet finns i hjorden. Den kristne är säker i Kyrkan. Om han fjärmar sig från henne blottar han sig för villfarelser, både sådana från andra människor och från demonernas villfarelser. Vi har exempel på många människor som inte levt i lydnad till Kyrkan och till sin andliga fader och därför fallit i djup villfarelse. De trodde sig skåda Gud eller att Gud besökte dem, fast deras erfarenhet i själva verket var demonisk och skadlig för dem.

Utöver dessa tre är det också mycket hjälpsamt att be i renhet och med iver. Sanningen är den att under vår tid i bön skänker Gud oss människor de flesta andliga erfarenheterna. Det är därför de som ber med uppriktig längtan, iver och tålamod tar emot den Helige Andes gåvor och förnimmelsen av Guds nåd.

Som ni vet finns det en bön som vi ber här på Athosberget. Kanske ber du den med? ”Herre, Jesus Kristus, förbarma dig över mig, en syndare”. Om vi ber denna bön, som kallas för sinnets och hjärtats ständiga bön, ödmjukt med både längtan och uthållighet, kommer Guds nåd bli påtaglig i våra hjärtan mer och mer.

bottom of page