top of page

Ortodox tro
Material och föreläsningar om den ortodoxa tron

Ett av syftena med Pilgrimsfonden är att informera om den ortodoxa tron. På denna sida publicerar vi inspelningar från de så kallade heliga dygn i Kristi Förklarings ortodoxa församling i Stockholm. Dessa dygn, som redan hunnit bli en tradition, är centrerade kring två gudstjänster. Den första av dessa är helnattsvigilian och den andra är den heliga liturgin. Utöver gudstjänsterna är det några föreläsningar, måltider och en liten fest som ingår. Nedan finns föreläsningarna från de senaste heliga dygnen:Bibeln i ortodox tradition 3e-4e februari 2024, En kavalkad av heliga 9-10 september 2023, och Den kungliga vägen 13-14 maj 2023.

Föredrag från Heligt Dygn 

den 3e-4e februari 2024

Bibeln i ortodox tradition

Föredrag från Heligt Dygn 

den 9e-10e september 2023

Föredrag från Heligt Dygn 

den 13-14e maj 2023

bottom of page