top of page
Det atonitiska klostret Dionysiou_edited_edited.jpg

Andreas Wickman
Om Pilgrimsfondens Athoscenter

En bild på Andreas Wickman
"Tidigare var jag präst i svenska kyrkan. Mina tre resor till Athos har varit viktiga på vägen till ortodoxin. Jag blev upptagen i ortodoxa kyrkan 16 maj 2021."

Mitt namn är Andreas Wickman och jag är ansvarig för Pilgrimsfondens Athoscenter. Jag är medlem i Kristi Förklarings ortodoxa församling.

 

Tidigare var jag präst i svenska kyrkan. Mina tre resor till Athos har varit viktiga på vägen till ortodoxin. Jag blev upptagen i ortodoxa kyrkan 16 maj 2021.

Athos, detta andliga centrum, är ett genuint och levande uttryck för Ortodox tro och tradition.

Så viktigt för kyrkan, för varje ortodox kristen samt för alla intresserade av ortodoxa kyrkans andlighet.

 

Jesus sa: ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.” (Joh 15:4) samt ”utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5). Kyrkan är Kristi kropp här på jorden och Kristus är kyrkan huvud. Om vi inte är förankrade i kyrkan, i hennes gemenskap, är vi inte heller förankrade i Kristus. Och utan Kristus går vi vilse, utan Honom kan vi ingenting göra.

 

Det finns så många vägar som leder fel, som leder vilse i livet. Det finns så många röster som liksom ropar ”följ mig” i världen idag. Här krävs andlig urskiljning - som erbjuds oss i kyrkan, i hennes apostoliska tradition, genom kyrkofäderna, helgonen och inte minst genom våra biktfäder i kyrkan.

 

Det finns så mycket information på nätet idag, även om ortodoxa kyrkan. På nätet finns även falska bilder av vad ortodoxi är. 

Syftet med Pilgrimsfondens Athoscenter är att informera om Athos, detta viktiga korrektiv till alla falska bilder, detta levande källflöde av genuin ortodox andlighet. Vår förhoppning är att kunna inspirera dig till att själv utforska mer, kanske göra en egen resa till Athos.

 

Allt gott önskar jag dig, oavsett var du befinner dig på din pilgrimsvandring. Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller vill veta mer: andreaswickm@gmail.com

bottom of page