top of page
Image by Ola Grönlund

Välkommen till Pilgrimsfonden

En ortodox kristen välgörenhet i Stockholm

Vad vi gör

Pilgrimsfonden är en småskalig självständig välgörenhetsorganisation med rötter i Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm. Fonden fokuserar på att främja tillgången till ortodox kristen andlighet i Sverige, och ger stöd åt utsatta när behovet och möjligheten att hjälpa uppkommer.

Just nu har Pilgrimsfonden två aktuella projekt: stöd till krigets offer i Ukraina, och översättningen av Synaxariet till svenska.

333262789_768387344606512_576411107507454480_n_edited.jpg

Stöd till krigets offer

Pilgrimsfonden förmedlar hjälp till krigets offer i Ukraina. Din gåva går oavkortat till ändamålet. Hjälpen förmedlas till stor del via kontakter som finns i församlingen.

Synaxariet

En grupp frivilliga översättare håller på att översätta det athonitiska klostret Simonopetras stora synaxarion, dvs det ortodoxa kyrkliga kalendariet till svenska med f Mikael Fälthammar som en slutreviderare. Eftersom just denna sista fas i arbetet kräver mycket tid och förmåga, stöder vi f Mikael med två dagslöner per månad med målet om att kunna göra ännu mer.

Donera till Pilgrimsfonden

Du kan donera genom Swish eller med Plusgiro.

Markera din gåva UKR för att stödja vår hjälp till krigets offer i Ukraina, eller SYNAX för att stödja vår översättning av synaxariet.

1235048111

Plus Girot

897419-8

Information och kontakt

Pilgrimsfonden är registrerad med org. nummer 802517-6937.

Om du har frågor eller tankar, välkommen att kontakta ordföranden Johannes Pulkkanen.

Johannes Pulkkanen

TD Johannes Pulkkanen

Ordförande

E-post: ordf@pilgrimsfonden.se.

bottom of page